СрпскиEnglish

Статут

У складу са одредбама члana 12. и 78. Закона о удружењима (Службени лист РС бр. 51/09), Скупштина Друштва физикохемичара Србије, на својој седници одржаној 17. 12. 2010. године, усвојила је измењени и допуњени СТАТУТ ДРУШТВА ФИЗИКОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ.