СрпскиEnglish

Манифестације

Научне манифестације Друштво организује од 1992. године. Њима су обухваћене више или само неке дисциплине фундаменталне и примењене физичке хемије: термодинамика, спектрохемија, молекулске структуре, физичка хемија плазме, кинетика, катализа, нелинеарна динамика, биофизичка хемија, фото хемија, радијациона хемија, радиохемија, нуклеарна хемија, физичка хемија чврстог стања, физичка хемија материјала, физичка хемија макромолекула, физичка хемија на граници фаза, физичка хемија комплексних једињења, заштита животне средине, физичка хемија флуида и друге.

Будуће манифестације

Националне манифестације

Манифестације са међународним учешћем

Међународне манифестације