СрпскиEnglish

Организација

Рад Друштва координира Председништво које бира Скупштина организована на делегатском принципу од чланова делегираних из научних, просветних и других организација у којима раде.

Председника, потпредседника и секретара Друштва бира Председништво.


Председник друштва
Вандредни професор др Слободан Анић

Ванредни професор др Слободан Анић

тел: +381 (0)11 3336-839

boban@ffh.bg.ac.rs

Потпредседник друштва
Професор др Мирослав Кузмановић

Професор др Мирослав Кузмановић

miroslav@ffh.bg.ac.rs

Секретар друштва
др Жељко Чупић

др Жељко Чупић

научни саветник

zeljko@socphyschemserb.org