СрпскиEnglish

Секције

Наставна секција
(основана 1990; председник: др Драгица Минић)
Секција за нелинеарне феномене и комплексне системе
(основана 1993; председник: др Љиљана Колар-Анић)
Секција за физичку хемију материјала
(основана 1995; председник: др Боривој Аднађевић)
Секција за спектроскопију
(основана 1995; председник: др Јелена Савовић)
Секција за електрохемију
(основана 2000; председник: др Славко Ментус)
Секција за катализу
(основана 2003; председник: др Татјана Новаковић)
Секција за физичку хемију макромолекула
(основана 2003; председник: др Миленко Плавшић)
Секција за младе
(основана 2012; председник: др Игор Пашти)
Секција за јонизујућа и нејонизујућа зрачења
(основана 2015; председник: др Љубиша Игњатовић)
Секција за фотонику
(основана 2024; председник: др Бранко Коларић)